Про насАгенція регіонального розвитку Закарпатської області утворена з метою стимулювання появи проектів, що матимуть вирішальне значення для розвитку Закарпатської області.

Агенція працює над завданнями:

  • створення умов для залучення інвестицій на територію Закарпаття,

  • розробка та моніторинг виконання стратегії розвитку Закарпатської області,

  • аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Закарпатської області та формування пропозицій щодо шляхів їх розв’язання

  • залучає інвестиційні та кредитні ресурси, кошти міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку та проектів регіонального розвитку

  • розробляє проекти та програми регіонального розвитку,зокрема ті, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку

Метою діяльності Агенції є ефективна реалізація державної регіональної політики; сприяння та організація розвитку Закарпатської області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і поза її меж; сприяння залученню інвестицій та позик у регіональну економіку; формування позитивного іміджу області


Агенція утворена на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №258 «Про затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку».

Засновниками Установи є:

Закарпатська обласна рада;

Закарпатська обласна державна адміністрація;

Обласне об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття»;

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;

Закарпатське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;

Громадська організація «Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «ЄВРОПОЛІС»;

Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА»;

Громадська організація «Екосфера»;

Регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Закарпатській області.


Органами управління Агенції є:

Наглядова рада;

Директор Агенції


Директором Агенції у березні 2021 року, після проведеного конкурсу, шляхом таємного голосування Наглядової ради терміном на три роки обраний Михайло Лаба, депутат Закарпатської обласної ради.